Menu
Obec Ocmanice
ObecOcmanice

KNIHOVNA: pravidelně každé sudé úterý v jednotném čase 18:00-19:00 hodin 

Poplatky: Od 1.1.2024 nebude možné platit místní poplatky prostřednictvím SIPO.

Symboly obce 2

Znak a vlajka symbolizují obec jako celek. Jsou významným prvkem její identity, a to zvláště v současné době, kdy jsou hranice otevřeny volnému pohybu a lokální zakotvení jedince a jeho sounáležitost s rodištěm či bydlištěm citelně ustupují do pozadí.

Již před rokem 1749 užívaly Ocmanice obecní pečeť s vyobrazením býka a s nápisem WOCMANIC. Staré pečetní znamení převzal i tvůrce několika návrhů ocmanického znaku a vlajky heraldik pan J. V. Pavlů. Pro odlišení spojil tuto figuru s připomínkou tří významných majitelů Ocmanic, když originálním způsobem využil jejich erbovních znamení - křídla vladyků z Vanče a Meziříčských z Lomnice a zavinuté střely pánů z Kravař. Barva kůlu, jímž je střela podložena, symbolizuje v obecné rovině zemědělský charakter Ocmanic.

 

ZNAK

Ve stříbrném štítě zelený kůl se stříbrnou zavinutou střelou, přeložený černým, vpravo hledícím býkem s červenou zbrojí a vyplazeným jazykem, okřídleným černým křídlem se zlatým, jetelovitě zakončeným perizoniem.

Znak Ocmanic

Foto znaku Ocmanic

VLAJKA

Bílý list se svislým zeleným středovým pruhem, širokým jednu šestinu délky listu, přeloženým černým, vpravo hledícím býkem s červenou zbrojí a vyplazeným jazykem, okřídlený černým křídlem se žlutým, jetelovitě zakončeným perizoniem. Poměr šířky k délce listuje 2:3.

Vlaka Ocmanic

Foto vlaky Ocmanic

RAZIDLO

Razidlo Ocmanic

Mohlo by Vás zajímat