Ocmanice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Historie obce

O c m a n i c e

(do Ocmanic, v Ocmanicích, odvozeno od osobního jména Ocman) leží 3,8 km severozá-padně od Náměště nad Oslavou na pravém břehu řeky Oslavy proti vesnici Naloučany, se kterou jsou propojeny lávkou (dříve dřevěnou nyní železnou) a od roku 1974 i silničním mostem.

historické foto

Z dějin Ocmanic

(ze zápisů v obecní kronice, psané Josefem Malým, správcem místní školy)

Snad nejstarší písemná památka, v níž je jméno obce zmiňováno,byla zakládací listina kláštera třebického z r.1101Jméno vesnice odvozeno je od vlastního jména Ocman (Uzman-německy). Tedy vesnice patřící Ocmanovi-vesnice Ocmanova, tedy Ocmanice.

Patří mezi nejstarší vesnice okresu náměšťského. Patřila ku statku zemanů z Vanče, jež měli svoji tvrz ve Vanči. o vymření tohoto rodu bratry Tobiášem a Sezinou z Vanče r. 1366 udělil markrabě moravský Jan osiřelé statky Vaneč, Studenec, Ocmanice a Zahrádku Janovi z Meziříčí, příbuznému pánů z Vanče. K tomuto letopočtu se též datuje první zmínka oOcmanicích v zemských deskách brněnských. Po Janovi z Meziříčí zmocnil se neprávem Ocmanic Mikuláš z Otratic a z Vlašimě, jemuž je odejmul r. 1446 Jaroslav z Lomnice, příbuzný pánů z Vanče a Meziříčí. Rod pánů z Lomnice stal se po r. 1480 majitelem panství náměšťského a od té doby připojeny Ocmanice k panství náměšťskému a tvořily s Náměští jednu obec až do r.1872, kdy od obce Náměště odděleny, staly se samostatnou obcí s vlastním starostou.

Vesnice měla r. 1900 ve 46 číslech 343 obyvatel. V roce 1890 343, r. 1870, kdy byla spojena ještě s Náměští v jednu obec 338 obyvatel.R. 1674 bylo osazeno 10 celolánů (po 70 měrách) 4 ½ lány (po 35 měrách), 3 ¼ lány a 2 chalupy s polem, nově osazeny byly 1 lán a 1 ¼ lánu, staropustým byl 1 lán.Tratě se nazývaly: Pancířky, ve Stráži, Vápenný, Podsedky, Zhořelica (louka) a Ouvary.

Povinnosti měli poddaní jako v ostatních vesnicích, které byly spojeny s Náměští v jednu obec. Spodní část osady poblíž řeky byla stavěna velmi nepravidelně, kdežto v horní části ležely statky vedle sebe, zde jsou domy obráceny průčelím na náves, stavěny jsou částečně z kamene, částečně z cihel, omítány a obíleny. Uprostřed návsi stojí zvonička.

Kroj byl poloměstský (nezachoval se), uspořádání statků jako v osadách sousedních.

Přifařeny jsou Ocmanice do Náměště, přiškoleny bývaly do Naloučan. V roce 1582 zde stála škola Bratrská, jednotřídní, navštěvovalo ji asi 60 žáků. Tehdy měly Ocmanice lázně, držel je Jiří Adamů. Ocmanice mají svůj vlastní hřbitov.

Do území Ocmanic patří 543,6 ha polí, 36,5 ha luk, 4,4 ha zahrad, 89,7 pastvin a 16 ha lesa. Samoty spadající do Ocmanic: Placký dvůr a Stružský (Padrtův) mlýn, obě jsou jižně od Ocmanic poblíž silnice a železnice do Třebíče. Ve skalách u řeky Oslavy se nalézají hvězdovité paprskovce s vápencem a na Šmardových polích směrem ku Plackému dvoru vyorávali čisté křemenné křišťály.

Historie obce- Fotografie – https://obecocmanice.rajce.idnes.cz/historie_stranky/

1953

historické foto

Ocmanice 1935-36