Menu
Obec Ocmanice
ObecOcmanice

KNIHOVNA: pravidelně každé sudé úterý v jednotném čase 18:00-19:00 hodin 

Poplatky: Od 1.1.2024 nebude možné platit místní poplatky prostřednictvím SIPO.

Historie obce

Z dějin Ocmanic

Snad nejstarší písemná památka, v níž je jméno obce zmiňováno, byla zakládací listina kláštera třebického z r.1101. Jméno vesnice odvozeno je od vlastního jména Ocman (Uzman-německy). Tedy vesnice patřící Ocmanovi-vesnice Ocmanova, tedy Ocmanice.

Patří mezi nejstarší vesnice okresu náměšťského. Patřila ku statku zemanů z Vanče, jež měli svoji tvrz ve Vanči. Po vymření tohoto rodu bratry Tobiášem a Sezinou z Vanče r. 1366 udělil markrabě moravský Jan osiřelé statky Vaneč, Studenec, Ocmanice a Zahrádku Janovi z Meziříčí, příbuznému pánů z Vanče. K tomuto letopočtu se též datuje první zmínka o Ocmanicích v zemských deskách brněnských. Po Janovi z Meziříčí zmocnil se neprávem Ocmanic Mikuláš z Otratic a z Vlašimě, jemuž je odejmul r. 1446 Jaroslav z Lomnice, příbuzný pánů z Vanče a Meziříčí. Rod pánů z Lomnice stal se po r. 1480 majitelem panství náměšťského a od té doby byly připojeny Ocmanice k panství náměšťskému a tvořily s Náměští jednu obec až do r.1872, kdy od obce Náměště odděleny, staly se samostatnou obcí s vlastním starostou.

Za Lomniců a Žerotínů panství oplývalo blahobytem a skvělo se vzkvétající vzdělaností lidu.

V r. 1752 se stal majitelem panství náměšťského rod Haugwitzů. Vesnička měla v roce 1890 napočítáno 343 obyvatelů.

V r. 1900 ve 46 číslech měla vesnice 343 obyvatel. R. 1674 bylo osazeno 10 celolánů (po 70 měrách) 4 ½ lány (po 35 měrách), 3 ¼ lány a 2 chalupy s polem, nově osazeny byly 1 lán a 1 ¼ lánu, staropustým byl 1 lán.Tratě se nazývaly: Pancířky, ve Stráži, Vápenný, Podsedky, Zhořelica (louka) a Ouvary.

Povinnosti měli poddaní jako v ostatních vesnicích, které byly spojeny s Náměští v jednu obec. Spodní část osady poblíž řeky byla stavěna velmi nepravidelně, kdežto v horní části ležely statky vedle sebe, zde jsou domy obráceny průčelím na náves, stavěny jsou částečně z kamene, částečně z cihel, omítány a obíleny. Uprostřed návsi stojí zvonička.

Kroj byl poloměstský (nezachoval se), uspořádání statků jako v osadách sousedních.

Přifařeny jsou Ocmanice do Náměště, přiškoleny bývaly do Naloučan. V roce 1582 zde stála škola Bratrská, jednotřídní, navštěvovalo ji asi 60 žáků. Též ve druhé polovině 16. století připomínají se tu také lázně, které měl v dědickém držení Jíra Menšík. Ocmanice mají svůj vlastní hřbitov.

Do území Ocmanic patří 543,6 ha polí, 36,5 ha luk, 4,4 ha zahrad, 89,7 pastvin a 16 ha lesa. Samoty spadající do Ocmanic: Placký dvůr a Stružský (Padrtův) mlýn, obě jsou jižně od Ocmanic poblíž silnice a železnice do Třebíče. Ve skalách u řeky Oslavy se nalézají hvězdovité paprskovce s vápencem a na Šmardových polích směrem ku Plackému dvoru vyorávali čisté křemenné křišťály.

Mohlo by Vás zajímat