Menu
Obec Ocmanice
ObecOcmanice

Ochrana, rizika, bezpečnost

Požární řád obce

ke stažení zde

 

Řád ohlašovny požáru

ke stažení zde

 

HAVARIJNÍ PŘÍRUČKA JEDERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY 

informace_EDU_Dukovany.pdf

 

Evakuační zavazadlo

zavazadlo

 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – (IZS)


Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě události. Za tímto účelem provozují linky tísňového volání a své síly a prostředky rozmísťují po celém území České republiky. 

Základními složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) jsou:

hasiči Hasičský záchranný sbor ČR        -    150
-    chrání životy a zdraví obyvatel, majetek před požáry a poskytuje pomoc při mimořádných událostech

http://www.hzscr.cz/hzs-kraje-vysocina.aspx

 

hzz Zdravotnická záchranná služba    -    155
-    poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči (péče o postižené na místě vzniku jejich úrazu nebo náhlého onemocnění a během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření)

http://www.zzsvysocina.cz/

 

policie Policie ČR                    -    158
-    plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti v rozsahu vymezeném ústavními zákony, zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy

http://www.policie.cz

 

Tísňové volání      -      112

Linku 112 můžete bezplatně volat z pevné linky nebo mobilního telefonu na celém území Evropské unie a je určena pro jakéhokoliv člověka, který se na území Evropské unie a některých dalších států ocitne v nouzové situaci a potřebuje urgentní pomoc záchranných či bezpečnostních složek (hasiči, policie, zdravotníci). Linku 112 můžete využít, i když nehovoříte česky, díky operátorům, kteří hovoří různými jazyky

PRVNÍ POMOC

- poskytnutí pomoci druhému člověku považujeme za úplnou samozřejmost, je to
naše povinnost morální, ale i zákonná. Navíc nikdy nemůžeme vědět, kdy budeme
první pomoc sami potřebovat, protože nečekaná zdravotní komplikace nebo úraz
může potkat každého z nás, kdykoliv a kdekoliv.  Důležité je vědět, jak první pomoc poskytnout. Někdy stačí jen zavolat rychlou záchrannou službu, a někdy je potřeba přímo zasáhnout – a v takových chvílích musíte umět správně vyhodnotit situaci a okamžitě reagovat tím nejvhodnějším způsobem.

 

  ZÁCHRANKA

Mobilní aplikace pro tísňové volání

https://www.zachrankaapp.cz/

 

první pomocZáklady první pomoci

první pomoc Typ: PDF dokument, Velikost: 6.55 MB

BEZPEČNOST

zachranný kruh  Záchranný kruh

http://www.zachranny-kruh.cz

 

BESIP

http://www.ibesip.cz

 

senioři Podvody na seniorech

Doporučující rady pro seniory

 

Mohlo by Vás zajímat