Menu
Obec Ocmanice
ObecOcmanice

Poplatky

Od 1.1.2024 nebude možné platit místní poplatky prostřednictvím SIPO.

Poslední platba tímto způsobem proběhne v lednu 2024 za 4. čtvrtletí 2023.

Ze strany plátců není třeba nic rušit ani nijak na tuto skutečnost reagovat.

Platby SIPO budou zrušeny ze strany obce.

Nově lze poplatky zaplatit pouze hotově nebo bankovním převodem do 30.dubna

 V obci Ocmanice se platí tyto poplatky:

 

Poplatek za odpad

Poplatek je stanoven  OZV č. 4/2023

Výše poplatku za kalendářní rok činí:

700,-Kč/osoba.

Od poplatku jsou osvobozeny osoby uvedené v čl. 6  OZV č.4/2023.

 

Poplatek ze psů

Poplatek je stanoven  OZV č. 2/2023

Výše poplatku za kalendářní rok činí:

za jednoho psa …………50 Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele…….65 Kč

Poplatek z užívání veřejných prostor

Poplatek je stanoven  OZV č. 3/2023

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:


a) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb 10 Kč,
b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč,
c) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč,
d) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 20 Kč,
e) za provádění výkopových prací 5 Kč,
f) za umístění stavebních zařízení 5 Kč,
g) za umístění reklamních zařízení 10 Kč,
h) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 5 Kč,
i) za umístění zařízení cirkusů 10 Kč,
j) za umístění skládek 5 Kč,
k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 1 Kč,
l) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 1 Kč,
m) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 1 Kč,
n) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10 Kč,
o) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč.

Možnosti zaplacení:

hotově - u účetní obce Pavly  Hlavnové v kanceláři OU v úředních hodinách

 

bankovním převodem  - na účet obce Ocmanice

Číslo účtu  1523553389/0800, Česká spořitelna

Do poznámky uveďte: Jméno, číslo domu a účel platby (Odpady/pes) 

 

Poplatky je nutné zaplatit do 30. dubna každého roku.

 

Splatnost poplatku z užívání veřejných prostor dle smlouvy o pronájmu.

Mohlo by Vás zajímat