Menu
Obec Ocmanice
ObecOcmanice

Svazek obcí

Mikroregionu Náměšťsko

rozkládá na území kraje Vysočina v nejvýchodnější části okresu Třebíč. Přímo hraničí s okresem Žďár nad Sázavou a s okresem Brno-venkov patřící již ke kraji Jihomoravskému. Vznikl dne 24.2.2000 v Náměšti n/Osl., kde zástupci obcí Náměšť nad Oslavou, Hartvíkovice, Kladeruby, Kramolín, Ocmanice, Okarec, Sedlec, Studenec, Vícenice u Nám, Čikov, Naloučany, Popůvky, Kozlany a Mohelno podepsali zakladatelskou smlouvu. Náměšťsko náleží ke geomorfologické oblasti Českomoravské vrchoviny. 

Mikroregionu Horácko

Mikroregion Horácko se nachází v České republice. Kraj Vysočina, okres Třebíč. Území se rozkládá mezi městy Třebíč, Náměšť nad Oslavou a Velké Meziříčí.

Svazku obcí pro komunální služby

založení svazku obcí „Skládka TKO“ (tuhého komunálního odpadu) se sídlem v Třebíči v roce 1992 bylo zásadním krokem pro řešení problematiky odpadů v regionu Třebíčska.
Svazek se od samého začátku snaží o vytvoření komplexního funkčního systému pro nakládání s odpady na svém území. To znamená skládkování, třídění odpadů, sběr a odstraňování nebezpečných odpadů, dotřídění a využívání odpadů. Budování tohoto systému dokazuje výčet již uskutečněných kroků i těch, které nás dosud čekají.

Svazku obcí Vodovody a kanalizace

Svazek obcí byl založen dne 9. května 1993, naše obec přistoupila 17. 11. 1994.

Předmětem činnosti svazku v hlavní činnosti je ochrana životního prostředí, zajištění koncepčního rozvoje a obnovy vodovodů, kanalizací, ČOV a s nimi souvisejícími zařízeními v obcích sdružených ve svazku i obcí mimo sdružení svazku, s přihlédnutím k povinnostem dotčených resortů, krajů a provozovatele, řešení kvality dodávané vody, např. v ochranných pásmech, stanovování výše vodného a stočného na příslušné období jménem obce při respektování uzavřených smluv s provozovatelem.

Svazku Energoregion 2020

Sdružení ENERGOREGION 2020 je dobrovolné, nezávislé, vytvořené obcemi a právnickými osobami z neziskové oblasti v okruhu 20 km od Jaderné elektrárny Dukovany. Hlavním předmětem činnosti sdružení je zastupovat a hájit zájmy obyvatel regionu ve vztahu k jaderné energetice a všem ostatním provozům a činnostem, které ovlivňují životní prostředí.

Sdružení místních samospráv ČR

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.

Mohlo by Vás zajímat