Menu
Obec Ocmanice
ObecOcmanice

Symboly obce

Znak a vlajka symbolizují obec jako celek. Jsou významným prvkem její identity, a to zvláště v současné době, kdy jsou hranice otevřeny volnému pohybu a lokální zakotvení jedince a jeho sounáležitost s rodištěm či bydlištěm citelně ustupují do pozadí.

Mít svůj erb, symbol obce, je odedávna znakem kulturní vyspělosti. Prapory a erby nás vedou k dávné minulosti lidstva. Odedávna pomáhaly lidem, aby si uměli odpovědět na důležitou otázku. Kdo jsem a kam patřím, kde je můj domov, jaké jsou mé dějiny a hodnoty. Tyto symboly prezentují život a práci našich předků a svým pojetím a symbolikou vyjadřují dávnou historii obce.

Již před r.1749 užívaly Ocmanice obecní pečeť s vyobrazením býka a s nápisem WOCMANIC. Staré pečetní znamení převzal i tvůrce několika návrhů ocmanického znaku a vlajky heraldik pan J.V.Pavlů. Pro odlišení spojil tuto figuru s připomínkou tří významných majitelů Ocmanic, když originálním způsobem využil jejich erbovních znamení - křídla vladyků z Vanče a Meziříčských z Lomnice a zavinuté střely pánů z Kravař. Barva kůlu, jímž je střela podložena, symbolizuje v obecné rovině zemědělský charakter Ocmanic.

 

VLAJKA

Symboly obce

 

Bílý list se svislým zeleným středovým pruhem, širokým jednu šestinu délky listu, přeloženým černým, vpravo hledícím býkem s červenou zbrojí a vyplazeným jazykem, okřídlený černým křídlem se žlutým, jetelovitě zakončeným perizoniem. Poměr šířky k délce listuje 2:3.

 ZNAK

Ve stříbrném štítě zelený kůl se stříbrnou zavinutou střelou, přeložený černým, vpravo hledícím býkem s červenou zbrojí a vyplazeným jazykem, okřídleným černým křídlem se zlatým, jetelovitě zakončeným perizoniem.

 

25.5.2006 byly předsedou poslanecké sněmovny panem Lubomírem Zaorálkem naší obci tyto insignie uděleny.

PEČEŤ

pečetPečeť

Mohlo by Vás zajímat