Menu
Obec Ocmanice
ObecOcmanice

KNIHOVNA: pravidelně každé sudé úterý v jednotném čase 18:00-19:00 hodin 

Poplatky: Od 1.1.2024 nebude možné platit místní poplatky prostřednictvím SIPO.

Czech POINT

Co je to Czech POINT ?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí
  • Policejní rejstřík


Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstříku trestů             

Ceník

ceník

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?


Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

Policejní rejstřík

Občanský a řidičský průkaz

Obchodní rejstřík

IČ subjektu

Živnostenský rejstřík

IČ podnikatele/ fyzické osoby

Katastr nemovitostí

Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

 

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Tato služba je Vám k dispozici na obecním úřadu v Ocmanicích:

  • Pondělí 17:00 - 19:00 hod.

V případě nutnosti po dohodě i mimo uvedené hodiny.

Evidence

Cena za 1.stranu

Cena za každou další i započatou stranu

Obchodní rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Živnostenský rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Katastr nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Rejstřík trestů

50,- Kč

0,- Kč

Výpis z bodového hodnocení řidiče     100,- Kč                  50,- Kč

Mohlo by Vás zajímat