Menu
Obec Ocmanice
ObecOcmanice

U nás uvidíte

Pozvání k procházce

Vydáme se z parkoviště u OU jižním směrem k rozhledně. Od rozhledny pokračujeme stále jižním směrem, až dojdeme k rozcestí a pokračujeme Haugwitzovou alejí po místní asfaltové komunikaci kolem Plackého dvora k železničnímu přejezdu. Tam odbočíme vlevo na polní cestu. Po chvíli nemůžeme minout po pravé straně cesty Stružský-Padrtův mlýn. Pokračujeme stále po cestě, až se po pravé ruce objeví  vyvýšenina Špilberk.  Pokud ji navštívíte v jarním období přívítá vás ve fialovo-modré barvě rozkvetlých konikleců.

Pokračujeme dále až k rozcestí s euro cestou. Dáme se vpravo na silnici do Náměště. Po chvíli v ostré zatáčce vpravo odbočíme vlevo na polní cestu značenou zelenou turistickou značkou. Projdeme kolem rybníku Nezdařil a chovných nádrží, pokračujeme zarostlou pěšinou k louce u řeky Oslavy a dále k Radčině studánce. Odtud už je na dohled silnice do Naloučan, kterou přejdeme a po pár metrech odbočíme vlevo a  úžlabím kopce Hlinek vystoupáme k místní asfaltové komunikaci. Podél rodinných domků dojdeme k fotbalovému hřišti, dáme se vpravo a sejdeme k myslivecké chatě s pomníkem Sv. Huberta. Odtud se stejnou cestou vracíme zpět .

Procházku jde zakončit odpočinkem nebo piknikem u rekonstruovaného rybníčku Kravčák. 

mapka

Haukwitzova alej

Kolem Plackého dvora se podél silnice nachází Haukwitzova alej, která je vyhlášená krajinným památkovým útvarem, a je dobře viditelná z rozhledny. Díky své výjimečnosti patří toto stromořadí se 187 stromy mezi chráněné památné stromy České republiky. Nalezneme zde lípu malolistou, javor klen, jasan ztepilý, jírovec maďal a javor mléč

alejalejalejalej

Stružský -Padrtův mlýn

Udržovaná budova bývalého mlýna s hospodářstvím. Zachované mlýniště.

mlýnmlýnmlýn

Špilberk

Přírodní památka vyhlášená krajským úřadem Vysočina 20.října 1983 se nachází jižně od obce Ocmanice nedaleko Stružskéh (Padrtova)  Mlýna. Travnatý pahorek v nadmořské výšce 394-412 metru a rozlohou 0,4ha je významný především početnou populací koniklece velkokvětého. Lokalita je součástí soustavy chráněných území NATURA 2000.

Koniklec 12

Radčina studánka

Ve stráni vyvěrá pramínek čisté vody v písčitém podloží s vydatností kolem litru za 5 minut do malé studánky.

studánka

Pomník Sv.Huberta

pomník

Mohlo by Vás zajímat